A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćemer
Svezak: 4
Stranica: 396
Vidi na enciklopedija.hr:
ćemer

ĆEMER, riječ došla od tur. kemer (stgrč. ϰαμάρα »svod«, novogrč. ϰεμέρι, lat. camera), znači: 1. muški pojas od kože s pregradcima za novac; nosili ga nekad na cijelom Balkanskom poluotoku, danas Bošnjaci i Ličani; 2. ženski, srebrom bogato ukrašen pojas; nosi se u Crnoj Gori; 3. svod, kod nas: bolta, odatle sveden, boltan. — Od ove riječi potječe i riječ »komora«.M. P.