A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čvrsnica
Svezak: 4
Stranica: 394
Vidi na enciklopedija.hr:
Čvrsnica

ČVRSNICA, visoka vapnenačka planina u sjeverozapadnoj Hercegovini. Sa svih je strana oštro ograničena: sa JI gotovo 1500 m dubokim kanjonom Neretve, sa SZ Rudini Poljem i Dugim Poljem, u kome je Blidinje jezero, sa S dubokom dolinom Doljanke, a sa J Drežanke. Iznad ovih graničnih udubina naglo se izdižu poput prirodnih utvrda sure i gole vapnenačke hridine. Naprotiv, najviši dijelovi Č-e predstavljaju kršku zaravan s visinama od 1800 do 2100 m. Dolina Dive Grabovice i udolina (s visinama ispod 1800 m), koja je spaja s Dugim poljem, dijele planinu u dva dijela: na SI Muharnica s vrhovima Veliki Vilinac (2116 m), Mali Vilinac (1988 m), i dr., a na JZ je Č. u užem smislu. Č. se dijeli u Vel. Č. s glavnim vrhom Pločno (2228 m), a prema JI odvaja se između dolina Drežanke i Dive Grabovice ogranak Mala Č. s glavnim vrhom Ploča (2039 m). U diluviju su na Č. bili razvijeni ledenjaci, koji su stvorili cirkove oko vrhova i staložili morene u zavali Dugog Polja. I Blidinje jezero zahvaljuje svoj postanak i održanje diluvijalnoj glacijaciji. Na visokoj vapnenačkoj zaravni razvijeni su brojni i duboki kraški oblici, vrlo oskudni vodom. Tokovi jugoistočnog podnožja nastaju od izvora, koji izbijaju na dodiru debelog pokrova vapnenaca i nepropustljive podloge verfenskih škriljavaca. Šume četinjače najbolje su se održale na Muharnici i rubnim dijelovima planine. Prostrane, iako oskudne suvati daju uvjete za razvoj planinskog stočarstva i održanje brojnih stočarskih stanova, na koje se ljeti izgoni stoka iz sela srednje i zapadne Hercegovine. Stočarska naselja u prostranim udolinama Dugog i Rudog Polja na SZ, i Gornjih i Donjih bara na J idu među najvažnija u planinama Bosne i Hercegovine. U stanovima oko Blidinjeg jezera ostaju stočari s dijelom stoke i preko zime, tako da su to polustalna naselja. Divlja alpinska romantika, raznolikost krajolika, daleki i bogati vidici privlačnost su Č., koja pripada među najljepše i najveličanstvenije dinarske planine. Iz godine u godinu budi ova planina sve veće zanimanje kod znanstvenih radnika, smjelih planinara i onih, koji vole svježinu i ljepotu planine.

LIT.: B. Ž. Milojević, Čvrsnica, Hrvatski Geografski glasnik, Zagreb 1935.J. R-ić.