A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čerdin
Svezak: 4
Stranica: 226

ČERDIN, grad u Rusiji, u području Urala na rijeci Kolvi, ima 5000 stan. Podignut je u 15. st. kao kolonija Novgorođana, pa je u njemu još prošloga stoljeća bilo porodica, koje su držale, da potječu od novgorodskih kolonista. Podržava trgovinu s porječjem Pečore, odakle prima ribe, a prodaje žito i ostala prehrambena sredstva. U okolici ima znatnih nalazišta ugljena.Z. D-i.