A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čengić, fra Augustin
Svezak: 4
Stranica: 223 - 224

ČENGIĆ, fra Augustin, * Stara Rijeka 7. II. 1855, † Petrićevac kod Banje Luke 22. VI. 1911, bosanski franjevac. Učio u Fojnici, Đakovu, Ostrogonu i Firenci. Postao generalni lektor, župnik Banje Luke i provincijal. Pisao je u »Glasniku bosanskih i herceg, franjevaca« 1888 do 1889 o različnim bogoslovnim pitanjima, pa i crkvenoj glazbi. Posebno je tiskao Priručnu knjižicu ili kratak pregled nauka kršćanskoga, Mostar 1902.

LIT.: J. Jelenić, Bio-bibliografija franjevaca Bosne srebreničke, Zagreb 1925.V. Š.