A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ČEKA
Svezak: 4
Stranica: 218
Vidi na enciklopedija.hr:
ČEKA

ČEKA, skraćenica za Vserossiskaja črezvyčajnaja komissija (Sverusko izvanredno povjerenstvo), tajno političko redarstvo boljševičke vlade u prvo doba revolucije. Osnovano je 20. XII. 1917 kao poseban odjel pučkog povjereništva za unutarnje poslove, kad se obrana revolucije po pojedinim revolucionarnim odborima smatrala nedovoljnom. Njezino središte nalazilo se u Moskvi u zgradi osiguravajućeg društva »Rossija« na Ljubljanci, pa je Č. poznata i pod imenom »Ljubljanka«. Cilj joj je bio suzbijanje proturevolucije, spekulacije i sabotaže. Prvi predsjednik Č-e bio je Uricki, a kad je ovaj 1918 pao žrtvom atentata, naslijedio ga je F. Dzieržinskij. Službeno je bila raspuštena odlukom od 6. II. 1922, a suzbijanje proturevolucionarnih težnja povjereno je komesarijatu za nutarnje poslove, koji je u tu svrhu osnovao novu ustanovu G. P. U. (v.).J. N.