A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čedadski rukopis
Svezak: 4
Stranica: 214
Vidi na enciklopedija.hr:
Čedadski rukopis

ČEDADSKI RUKOPIS, najstariji vremenski točno određeni spomenik slovenskoga jezika. Čuva se u čedadskom muzeju. Taj je rukopis popis zakladnih misa (liber fundationum) bratovštine sv. Marije u Črnjevu. Prvobitno je napisan latinskim jezikom (najstariji zapis potječe iz g. 1497). G. 1497 je carski notar Johannes iz Krka na molbu predsjednika bratovštine i črnjevske mjesne općine preveo sve dotadašnje zaklade na slovenski jezik. Kasnije su (1502, 1508 i t. d.) bili dodani još novi latinski i slovenski popisi, premda je većinu rukopisa napisao čakavski Hrvat; pravopis je talijansko-furlanski.

LIT.: I. Grafenauer, Kratka zgodovina slovenskega slovstva.Z. D