A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: časnik
Svezak: 4
Stranica: 200
Vidi na enciklopedija.hr:
časnik

ČASNIK, u prijašnje vrijeme svaki onaj, koji je imao kakvu javnu službu i vlast. Od 19. st. počinje se taj naziv (kao i u njem. Offizier, franc. officier, tal. ufficiale) ograničavati na činove u vojsci, koji počinju od časti poručnika. Podređeni časnicima jesu dočasnici i obični vojnici. → Vojska.