A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Časlav
Svezak: 4
Stranica: 200
Vidi na enciklopedija.hr:
Časlav Klonimirović

ČASLAV (oko 931—960), knez srpski, sin pretendenta Klonimira, koji je živio u Bugarskoj i tamo se oženio. Bugari su iskoristili Č-a u borbi protiv župana Zaharije (oko 924), pristaše Bizanta. Kad su neki župani prišli Č-u, koga je bugarska vojska dovela u Srbiju, bili su zatvoreni i zajedno s Č-om poslani u Bugarsku, a Srbija je opustošena i priključena Bugarskoj. Č. je iskoristio oslabljenu Bugarsku poslije smrti cara Simeona (927), prebjegao u Srbiju i oslobodio je oslanjajući se na Bizant. Prema popu Dukljaninu poginuo je u borbi s Madžarima, koji su ga zarobili i bacili u Savu.

LIT.: V. Ćorović, Pril. za knjiž., jez., ist., 14, 1934.M. J. D.