A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čas
Svezak: 4
Stranica: 199 - 200

ČAS, češki časopis, koji je 1886 osnovao i uređivao književnik i povjesničar Jan Herben. Okupljao je oko sebe pristaše t. zv. realizma, bio je posvećen češkim javnim pitanjima, a T. G. Masaryk bio mu je duhovni vođa. Izlazio je najprije svakog 5. i 20. u mjesecu, od 1889 svake sedmice, a od 1901 do 1915 svaki dan. G. 1920 obnovljen je pod drugim uredništvom i izlazio do 1923. Od 1896 imao je književni prilog Beseda Času.

Češki realizam kulturni je »pravac, zasnovan osamdesetih godina prošlog stoljeća na češkom sveučilištu, po kojem se češki narodni pokret imao dovesti u suglasnost s intelektualnom Evropom, a osloboditi nekritičnog ocjenjivanja svega domaćeg«. Prvu vatru prošao je u raspravi o ispravnosti Kraljodvorskog i Zelenogorskog rukopisa, pri kojoj se češki znanstveni svijet podijelio u dvije skupine: tradicionalističku i realističku. Čas je vodio borbu za pobjedu realističkog pravca u znanosti, politici, javnom životu, društvenim pitanjima, književnosti i školstvu. Realisti su upirali prstom na narodne rane, na pretjerano oduševljavanje i predrasude, pa su tako otkrivali stvarnost, bez obzira na to, je li bila ugodna ili ne. U području književnosti Čas se borio protiv formalizma, a za etički sadržaj; tražio je od književnika proživljenost i rješavanje glavnih životnih pitanja u romanu i drami, pokazujući na ruske uzore; cijenio je književnu kritiku zbog važne vodeće uloge, koju joj je u književnosti pridavao.

U Času se istakao J. Herben kao spretan i vješt publicist, koji je uzimao riječ o temeljnim češkim narodnim pitanjima: o smislu češke povijesti, narodnog preporoda i religioznog reformatorstva. Feljtonist i oštar polemičar časopisa bio je pjesnik Josef S. Machar, a književnu kritiku vodio je Jindřich Vodák.

Kada je prevladala u češkom javnom životu realistička skupina, istupila je (1900—1917) i kao samostalna politička stranka, a osim Časa raspolagala je i drugim časopisima (Česká stráž, Naše doba).

LIT.: K. Hoch, Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné, Vlastivěda, 7, 1933; A. Novák, Přehledné dějiny literatury české, 1936—39.LJ. J-e.