A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čartizam
Svezak: 4
Stranica: 199
Vidi na enciklopedija.hr:
čartizam

ČARTIZAM, revolucionarno-demokratski pokret u Engleskoj između 1830 i 1850. Ime je dobio po t. zv. »peoples charter«, rezoluciji, u kojoj su izneseni politički zahtjevi pokreta. Pokret je odraz društvenih i gospodarskih prilika, pod kojima je živio radnik u Engleskoj u doba t. zv. »industrijske revolucije«, kao i težnje radništva za političkom ravnopravnošću s ostalim staležima. Č. ima svoj korijen u radničkim organizacijama u Londonu, otkuda se proširio po čitavoj Engleskoj. Najjaču aktivnost pokazuje pokret između 1838 i 1842, te nakon kraćeg zastoja opet oko 1848. Prvi čartistički konvent (sabor) bio je održan u Londonu 1839. Na njemu je odobrena prva čartistička rezolucija (charter). Iste godine je čarter predložen parlamentu na odobrenje, ali bude odbijen. Na to bude proglašen opći štrajk, koji nije uspio jednako kao ni pokušaj ustanka. Nakon 1846 pokret je u opadanju, što se ima pripisati poboljšanju gospodarskih i društvenih životnih uvjeta engleskog radništva (ukidanje uvoznih carina na žito, Shaftesburyjevo socijalno zakonodavstvo) kao i jačanju legalnih radničkih organizacija (Trade Unions). Č. je među ostalim upozorio na vrijednost novinstva u političkoj borbi (glavni čartistički list »The Northern Star«). On se može smatrati polaznom točkom razvoja ideologije (Marx, Engels i dr.) i organizacije (Trade Unions) radničkih sindikata.M. F-r.