A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čarkar
Svezak: 4
Stranica: 198

ČARKAR (od tur. čarka »mali boj, zametanje boja«), vojnik strijelac, naoružan puškom ili drugim ručnim vatrenim oružjem, upotrebljen u razvitim postrojima za borbu. Čarkanje je nepovezana borba pojedinih strijalaca, sa svrhom ili da se otkriju položaji i snaga neprijatelja pa da se uzmakne natrag, ili da se zadrži neki položaj, dok ne dođu jače snage, koje se mogu upustiti u redovitu bitku.