A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čardaš
Svezak: 4
Stranica: 197
Vidi na enciklopedija.hr:
čardaš

ČARDAŠ. Ovaj se madžarski narodni ples pleše u dvoje sa oštrim izražajem ritma (poput našeg drmeša). U početku u polaganom tempu, zatim brzo u različitim neodređenim likovima i živim okretima. Pleše se i cijelo vrijeme samo u jednom tempu. Čardaš dobro plesati teško je naučiti bez prirođenog osjećaja. Madžari kažu, da je najbolji učitelj čardaša vrela madžarska krv. Time se dade protumačiti i činjenica, da se čardaš kao društveni ples nije mogao udomiti izvan granica svoje domovine. V. K-ć.