A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čaporci
Svezak: 4
Stranica: 194

ČAPORCI, čapci, su rožane tvorevine tuljkasta oblika, koje su smještene na vršcima prstiju. Čaporke imadu gmazovi, ptice i sisavci. Oni odgovaraju noktima čovjeka, samo imadu drugačiji oblik i značenje. Kopita i papci odgovaraju čaporcima, a razlika je u tome, što su se čaporci prilagodili posebnome načinu upotrebe prstiju. O čaporcima može se općenito govoriti samo kod ptica, a kod domaćih životinja jedino kod psa i mačke, kod kojih su spomenute rožane tvorevine na njihovu vršku manje više zašiljene, te su u duljini manje zavijene nego u poprečnom pravcu. Č. služe zaštiti vršaka prstiju, zatim kopanju, a kod mačke penjanju i hvatanju plijena.J. S.