A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čantavir
Svezak: 4
Stranica: 191 - 192

ČANTAVIR, općina u Bačkoj, 8.000 madžarskih i nešto hrvatskih stan. Spominje se 1462 kao Chantafeyer. Kasnije ga je kralj Matija poklonio svojoj majci Jelisavi Szilagyi. G. 1509 sačinjava posjed grofa Georga Brandenburga. Za vrijeme Turaka pripojen je segedinskoj nahiji te 1590 ima 43 oporezovana doma. U 17. st. propao. Prilikom organiziranja vojne krajine pripojen je Subotici. G. 1779 Marija Terezija dala ga je u posjed Subotici, koja do danas ima nad njim patronatsko pravo. G. 1782 naseljavaju Č. Bunjevci-Hrvati, a zatim Madžari, koji već od prošloga stoljeća čine veliku većinu. G. 1934 sagrađena je krasna rimokatolička crkva u romanskom stilu. U Č. su željeznička stanica, građanska čitaonica, 3 mlina.P. P.