A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čanić, Đuro
Svezak: 4
Stranica: 191
Vidi na enciklopedija.hr:
Čanić, Đuro

ČANIĆ, Đuro, * Kaniža kraj Gospića 2. XII. 1849, † Beč 2. I. 1911, podmaršal, vojnički pisac i kulturni dobrotvor. Svršio je tehničku vojnu akademiju u Beču i kao časnik služio u mnogim mjestima Monarhije. G. 1878 sudjelovao je kao kapetan u okupaciji Bosne i bio odlikovan ratnom kolajnom. G. 1879 došao je glavnom zapovjedništvu u Zagreb, gdje je 1881 dobio vojnički križ za zasluge. G. 1886 služio je kao bojnik i pročelnik glavnoga stožera 18. pješačke divizije u Pragu, 1887 bio je pridijeljen ratnom ministarstvu u Beču, a 1889 imenovan podpukovnikom i pročelnikom glavnoga stožera 24. pješačke divizije u Krakovu; 1891 postao je pročelnikom glavnoga stožera 6. zbora u Košicama, gdje je u studenom iste godine imenovan pukovnikom. Pošto je služio neko vrijeme u Požunu i u Budimpešti, postao je 1897 zapovjednikom 83. domobranske brigade u Zagrebu i generalom. U studenom 1898 imenovan je podmaršalom, a 2. XII. 1898 zapovjednikom VII. domobranskoga okružja u Zagrebu. Tražio je, da svi domobranski časnici znadu hrvatski i da nose na čaki hrvatski natpis »Za kralja i domovinu«. Uveo je u domobranstvo analfabetske tečajeve i hrvatske pučke knjižnice. Dne 1. VIII. 1903 bio je umirovljen radi sukoba s grofom Khuenom, kojemu nije dao domobranskih četa za ugušivanje demonstracija u Hrvatskoj. Njegova knjiga Misli o izobrazbi pješaštva (1905) sadržavala je vrlo napredna pravila, do kojih je došao u svojem dugom vojničko-orgazatornom radu. Pratio je i podupirao razvoj hrvatske narodne misli i književnosti (Družbi sv. Ćirila i Metoda darovao je 25.000, a Društvu sv. Jeronima 20.000 kruna). Sahranjen je na bečkom središnjem groblju. Svoj imutak ostavio je hrvatskim prosvjetnim i dobrotvornim društvima.