A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čang Tau-Ling
Svezak: 4
Stranica: 191

ČANG TAU-LING, umro oko 150 pos. Kr. u pokrajini Sečuan, kineski osnivač vjerske sekte, koja spaja magičke elemente s taoističkom naukom. T. zv. »taoistički pape«, koji i dandanas stoluju u sjeveroistočnom Kiangsiu, smatraju se pitomcima Č-a i njegova unuka Čang Lua, koji je uz pomoć sekte, što ju je njegov djed osnovao, kroz čitavu četvrt stoljeća (190—216) držao vlast u jednoj samostalnoj državnoj jedinici u južnom Šensiu.

LIT.: Imbault-Huart, La légende du premier pape des Taoistes, Journal Asiatique, 1884.