A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čamerija
Svezak: 4
Stranica: 190

ČAMERIJA (Çamëria) je kraj na južnom okrajku albanskog jezičnog područja; stanovnici se zovu Çamen. Ime je, čini se, izvedeno od çam »jela«. Od 1912 nalazi se Č. najvećim dijelom u grčkoj vlasti. U Č-i ima više gradova i trgovišta. Na albanskoj strani su Konispól s okolicom, a na grčkoj Filát, Ajdonát (Paramithi), Margëllëç (Margarit) i Filipiadhe, okružena znatnim brojem sela. Dade se dokazati, da je znatan dio sadašnje grčke okolice gradova Arta i Preveza bio nekada također albanski. Mjesto Suli, kojemu su stanovnici (Sulioti) stekli žalosnu slavu u junačkim borbama s Ali-pašom janinskim, očuvali su djelomice još i danas albanski jezik. Dio muslimanskih albanskih stanovnika Č-e bio je smatran za Turke i prigodom grčkoturske izmjene stanovništva otpremljen u Tursku.

Čamijsko narječje može se zbog svojih starinskih osobina označiti kao periferijsko. Ono je u pogledu glasova, tako rekavši, živ ostatak staroalbanskoga. Tako su očuvane suglasne skupine kl, gl, primjerice u klishë (gegički kishë) »crkva«, gluhë (gegički gjuhü) »jezik« kao i inače kod Albanaca u Grčkoj i Italiji (kao i kod Buzuka). Mjesto mlađeg samoglasnika y (ü) sačuvao se još stariji stupanj iz govora, u, primjer ature »njima«. Glagoli na -nj sačuvali su se kao takvi. Zbog tih odlika može čamijski dijalekat služiti kao sredstvo poređenja pri proučavanju albanskih narječja u Grčkoj i Italiji.E. Ç.