A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čalogović, Milan
Svezak: 4
Stranica: 187
Vidi na enciklopedija.hr:
Čalogović, Milan

ČALOGOVIĆ, Milan, * Vinkovci 10. IX. 1878, inženjer, profesor tehničkog fakulteta u Zagrebu. Tehniku svršio u Budimpešti, do 1907 u javnoj tehničkoj službi, 1907—14 kao civilni inženjer na Rijeci razvio mnogostranu djelatnost. Kod osnutka tehn. visoke škole u Zagrebu 1919 imenovan kao redoviti profesor u kolegij trojice profesora, kojima je bila povjerena organizacija hrvatske tehnike, u kojoj predaje mostogradnje. Projektirao je prve željezne konstrukcije, građene u domaćim tvornicama. Mnogo se bavio armiranim betonom, koji je među prvima primijenio kod inženjerskih konstrukcija u Hrvatskoj, na pr. kod gradnje crkve sv. Blaža u Zagrebu, kod gradnje velikih željezničkih i lučkih skladišta na Rijeci i dr.S. S. N.