A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čakovci
Svezak: 4
Stranica: 186
Vidi na enciklopedija.hr:
Čakovci

ČAKOVCI, selo u Srijemu, kotar vukovarski, župa Vuka, 13 km ji od Vukovara. Sjedište je općine i želj. postaje na pruzi Vukovar—Šid. Ima 964 stan. (1931).Z. D-i.