A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čako
Svezak: 4
Stranica: 185
Vidi na enciklopedija.hr:
čako

ČAKO, vrsta kalpaka, kakav se tijekom vremena razvio osobito kod Madžara. Tu su kapu g. 1806 preuzeli Francuzi u svoju vojsku, a odatle je ušla i u druge vojske. Hrvatski su je vojnici zvala čaka. Imala je visok tuljak, koji se prema vrhu proširivao ili suživao, a vrh joj je bio ravan ili uleknut. Nad oči je padao kožnat zaslon, a remen podbradač uokvirivao je lice i bradu. Na kapi su bile katkada različne vrste perjanice i drugih ukrasa.