A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čakavski dijalekat
Svezak: 4
Stranica: 185
Vidi na enciklopedija.hr:
čakavsko narječje

ČAKAVSKI DIJALEKAT, jedan od tri glavna hrvatska dijalekta, nazvan po upitnoj zamjenici ča (= što). → Hrvatski jezik.S. I.