A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čakanić, Janko
Svezak: 4
Stranica: 185
Vidi na enciklopedija.hr:
Čakanić, Janko

ČAKANIĆ, Janko, * Samobor 8. XII. 1848, † Zagreb 7. VI. 1898, hrvatski kriminalist. Pravo polazio u Zagrebu i Beču, gdje je 1873 postigao doktorat. Poslije daljih nauka u Beču i Berlinu habilitirao se na zagrebačkom pravnom fakultetu 1875 te je od 1876—96 bio profesor kaznenoga prava.

BIBL.: Mnenje prof. zbora pravo- i državoslovnoga fakulteta . . . ob osnovi novoga kaz. zakona o zločinstvih i prestupcih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb 1880.J. A.