A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čajkanović, Veselin
Svezak: 4
Stranica: 183

ČAJKANOVIĆ, Veselin, * Beograd 28. III. 1881, profesor klasične filologije na sveučilištu u Beogradu. Učio je na Velikoj školi u Beogradu i na sveučilištima u Leipzigu i Münchenu. Docent je od 1908 i profesor od 1919 dalje. Proučava srpske narodne umotvorine i vjerovanja poredbenom metodom.

BIBL.: O Zenobijevoj zbirci poslovica i njenim izvorima (Spomenik SKA LII, 1914; Nekolike primedbe uz srpski Badnjidan i Božić (God. N. Čupića 34, 1921); Studije iz religije i folklora (Srpski etn. zbornik 31, 1924); T. M. Plauta odabrane komedije (SKZ knj. 175, 1925); Srpske narodne umotvorine (Srp. etn. zb. 41, 1928); Nekolike opšte pojave u staroj srpskoj religiji (God. N. Čupića 41, 1932); Plautus poeta an Istmiis interfuerit (Prilozi za knjiž. 6, 1926); Dva praznika iz životinjskog kulta (Glas SKA CLIII. 1933); De numinibus apud Serbos coniugalibus (Belićev zbornik 1937); De nucibus in Romanorum nuptiis usurpatis (Prilozi 17, 1937); De daemonibus quibusdam neohellenicae et serbicae superstitionis communibus (Comptes rendus du V congres byzantologique); De diis et daemonibus Serborum medicis (Medicinski pregled 1938); Poetae Serborum epici quid et de interitu et de renovatione mundi sibi finxerint (Prilozi 18); Život sv. Save episkopa, sina Simeona Stefana, kralja Raške od Ivana Tomka Mrnavića (Svetosavski zbornik knj. 2, 1939); Facultas colloquia animalium intelligendi quo modo concedatur et auferatur (Strani pregled 1940).R. M.