A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čajka
Svezak: 4
Stranica: 183

ČAJKA, morski čamac ukrajinskih zaporoških Kozaka (16.—18. st.), dugačak do 20 m, širok 3—4 m sa 20—30 vesala; imao je jarbol i nekoliko laganih topića; moglo je stati u nj 50—70 kozaka. Na njima su Kozaci išli »u pohode« Dnjeprom preko Crnog mora na turske gradove (Skutari, Trapezunt, Sinopa), čak i na sam Carigrad, ponekada i s 200—300 čamaca.A. I.