A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čaglić
Svezak: 4
Stranica: 181

ČAGLIĆ, selo u kotaru pakračkom, 7 km jz od Pakraca, ima 734 stan. Katolička župa se spominje 1334, za Turaka je propala, a obnovljena je 1813. Osim toga je sjedište upravne općine.Z. D-i.