A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čagataj
Svezak: 4
Stranica: 181

ČAGATAJ, naziv za istočnu grupu turskih jezika. Potječe od imena Džingiskanova sina. Osim pravog čagatajskog jezika, kojim se govori u Buhari, Kivi i Kokandu, nazivaju se tako i ostala turska narječja u Turkestanu. Za Timurovih nasljednika razvio se u 15. st. iz ujgurskog jezika kao književni jezik, kojim su pisali pjesnik Nevai (oko 1440—1502) i Babur (1483 do 1530), osnivač mongolske dinastije u Indiji.