A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čačinci
Svezak: 4
Stranica: 178
Vidi na enciklopedija.hr:
Čačinci

ČAČINCI, selo u kotaru našičkom, župi Baranji, 15 km ji od Podr. Slatine. Ima 2217 stan. (1931). Sjedište je općine i želj. postaja na pruzi Slatina—Našice. Selo ima pilanu, mlin i munjaru.Z. D-i.