A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čabej, Eqrem
Svezak: 4
Stranica: 178

ČABEJ (Çabej), Eqrem, * Gjinokastër (grč. Argirókastron), * 6. VIII. 1908, albanski lingvist. Maturirao je u Celovcu (Klagenfurt); učio je poredbenu indoevropsku lingvistiku u Gracu i Beču kod P. Kretschmera i N. Jokla te povijest Balkana kod C. Patscha; promoviran je u Beču 1933. Zatim je bio profesor albanskoga jezika i književnosti u Skadru, Elbasanu i Gjinokastru 1935—6, glavar odjela u ministarstvu nastave u Tirani (1935—6), 1937 svršio časničku školu, 1939—40 ravnatelj gimnazije u Tirani i od 1940 radi kod Kr. talijanske Akademije na velikom Lingvističkom Atlasu albanskoga jezika. Za nj je već tiskao upitnik (Questionnaire).

Glavna mu je struka indogermanistika u vezi s albanskim jezikom u poređenju s ostalim balkanskim jezicima. Kao učenik N. Jokla, obnovitelja albanologije, proučava albansku književnost i folklor, naročito narodnu pjesmu, sve sa gledišta balkanističkoga.

Objavio je niz zapaženih studija u »Revue internationale des Études balkaniques« (Beograd), »Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa«, »Südost-Forschungen« (München) i u albanskoj franjevačkoj reviji »Hylli i Dritës« (Zvijezda svijetla, Danica). Izradio je i najbolji priručnik albanskoga jezika i književnosti Elemente të gjuhës e të literaturës shqipë për shkolat e mesme (Osnovi albanskoga jezika i književnosti za srednje škole). Značajna mu je studija o postanku albanske književnosti Për gjenezën e literaturës shqipe (Skadar 1939), i Die albanische Volksdichtung (Leipziger Vierteljahrsschrift, III. 1939), najbolji prikaz problema albanske narodne pjesme.P. S.