A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čabar
Svezak: 4
Stranica: 177
Vidi na enciklopedija.hr:
Čabar

ČABAR, mjesto u Gorskom Kotaru, u kotlini (»čabar«), kojom teče Čabranka. Sjedište je kotarske oblasti i suda, općine i drž. šumske uprave, a ima 344 stan. (1931). Katolička je župa osnovana 1663. Svoj postanak zahvaljuje Č. ležajima pirita i limonita. Osnovao ga je Petar Zrinski, koji je 1651 podigao ujedno talionicu željeza i kovnicu. Rad je kasnije nastavila ugarska i austrijska komora, sve do 1785, kad je ponestalo rudače. Željezna roba, izrađena u Č., prodavala se i u inozemstvu. G. 1798 dobili su imanje Č. Paravići, a preko njih kasnije Ghyczy. Od Zrinskog dvora sačuvali su se samo ostatci, a do njih je podignut današnji vlastelinski dvor.

LIT.: E. Laszowski, Gorski Kotar i Vinodol, Zagreb 1923.Z. D-i.