A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Cybis, Jan
Svezak: 4
Stranica: 171

CYBIS, Jan, * Wróblin u Šleskoj 10. II. 1897, poljski slikar. Pravo je učio u Breslauu, slikarstvo u Krakovu. Suradnik je lista »Głos plastyków« i član grupe Kapista, slika seljačke portrete u stilu naivnih seoskih slikara, efekti svijetla u stilu Caravaggia. Izlagao po poljskim gradovima, zatim u Münchenu, Düsseldorfu, Ženevi i Parizu.J. B-ć.