A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Aall, Anathon
Svezak: 1
Stranica: 2
Vidi na enciklopedija.hr:
Aall, Anathon
AAL, Anathon, * 1876, norveški filozof i psiholog, profesor u Kristijaniji. Sam naziva svoj filozofijski nazor pluralno-realističkim. Premda kod mnogih problema polazi iz kruga empirijske, eksperimentalne psihologije, ipak oštro luči vrijednost naučno-tehničkih ispitivanja iskustvenih činjenica od problematike, što se nadaje s obzirom na odnos svijesti i fizičke stvarnosti. Po Aalu se fiziološkim kategorijama ne može protumačiti psihičnost; isto tako ne da se mehanističkim pojmovima razumjeti cijela zazbiljnost. Jedinstvo duše i tijela, duha i materije je samo funkcionalno. Načini bitka su mnogovrsni i samosvojni, pa se zato svijet može shvatiti samo u pluralističkom aspektu.
LIT.: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig, 1924.
Potpis: V. F-ć.