A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0739
ekshibicionizam
svezak 5, stranica 641
EKSHIBICIONIZAM, seksualna perverzija, koja se očituje u pokazivanju vlastitih s ...
0739
ekshumacija
svezak 5, stranica 641-642
EKSHUMACIJA (lat. ex »iz«, humatio »ukop, pokop«), izkop mrtvaca ili ciele lešin ...
0740
eksikacija
svezak 5, stranica 642
EKSIKACIJA (lat. exsiccare »izsušivati, izpiti«), izsušivanje neke tvari (krute ...
0740
eksikator
svezak 5, stranica 642
EKSIKATOR, sprava upotrebljavana u kemijskim i fizikalno-kemijskim laboratorijim ...
0740
eksil
svezak 5, stranica 642
EKSIL → Izgnanstvo.
0740
eksistencialna filozofija
svezak 5, stranica 642-644
EKSISTENCIALNA FILOZOFIJA je naročiti tip mišljenja, koji se u jednu ruku ...
0742
eksistencija
svezak 5, stranica 644
EKSISTENCIJA (lat. existentia »obstojnost, postojanje«) znači, da je ...
0742
eksistencija, minimum
svezak 5, stranica 644
EKSISTENCIJA, minimum → Troškovi života.
0742
eksklava
svezak 5, stranica 644
EKSKLAVA (franc. exclave »izključak«), 1. dio državnog područja, koj ...
0742
ekskohleacija
svezak 5, stranica 644
EKSKOHLEACIJA, vrst kiruržkog zahvata, kod kojega se posebnim instrumentom u obl ...
|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >