A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0630
Efialt
svezak 5, stranica 560
EFIALT (Ἐπιάλτης), † Antikyra 469 pr. Kr., sin Euridemov, Trahinjanin. Kad je za ...
0630
Efira
svezak 5, stranica 560
EFIRA (Ἐφύρα, Ἐφύρη), ime više pelazgičkih gradova. Tako se najprije zvao Korint ...
0630
eflorescencija
svezak 5, stranica 560
EFLORESCENCIJA (lat. effloresco »razcvjetati se«). Neki minerali, koji su u vodi ...
0630
efod
svezak 5, stranica 560
EFOD (hebr. ’efod »oplećak«), haljina, koja pripada opremi izraelskog velikog sv ...
0630
Efor
svezak 5, stranica 560-561
EFOR (Ἔφορσς), * Kima u Maloj Aziji između 408 i 405 pr. Kr., † iza 334, grčki p ...
0631
efori
svezak 5, stranica 561
EFORI (ἔφοροι »nadglednici, nadzornici«), spartanski činovnici, koje su prvobitn ...
0631
Efraim
svezak 5, stranica 561
EFRAIM, mlađi adoptirani sin Josipov, kojemu je otac dao prvenstvo pred starijim ...
0631
Efrem
svezak 5, stranica 561
EFREM, 1. sv., † 373, najznamenitiji pisac sirske crkve, rodio se u Nisib ...
0631
Efrem, Mzire
svezak 5, stranica 561
EFREM, Mzire, † prije 1103, crkveni georgijski pisac, monah, preveo preko 60 dje ...
0631
Efremov, Sergej Alekseevič
svezak 5, stranica 561-562
EFREMOV, Sergej Alekseevič, * 1876, ukrajinski književni povjestničar i političa ...
|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|