A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0578
Džami, Abd ur-Rahman ibn Ahmed
svezak 5, stranica 516
DŽAMI, Abd ur-Rahman ibn Ahmed, * u pokrajini Džam 1412 pos. Kr., umro u Heratu ...
0578
džamija
svezak 5, stranica 516
DŽAMIJA je arapska rieč, koja označuje muslimansku bogomolju, dok joj je prvobit ...
0578
Džamšid
svezak 5, stranica 516-517
DŽAMŠID (Džemšid ili Jamšed), ime mitskoga kralja Iranaca (Medijaca i Perzijanac ...
0579
džanarika
svezak 5, stranica 517
DŽANARIKA (Prunus mirobolana), šljiva okruglica. Upotrebljava se uglavnom kao po ...
0579
džanidi
svezak 5, stranica 517
DŽANIDI → Buhara.
0579
Džarir, Ibn Atijah
svezak 5, stranica 517
DŽARIR (Džerir), Ibn Atijah, arapski pjesnik za vrieme države Omejevića. Umro u ...
0579
džat
svezak 5, stranica 517
DŽAT (Jat), veće pleme indoarijskoga podrietla i jezika u Prednjoj Indiji, pozna ...
0579
džataka
svezak 5, stranica 517
DŽATAKA → Budhizam.
0579
Džauhar, Abu al Hasan
svezak 5, stranica 517
DŽAUHAR (Džauher, Jauhar, Gehoar), Abu al Hasan, »sekretar Sicilije«, u službi k ...
0579
džaul
svezak 5, stranica 517
DŽAUL ili džul, isto, što vatsekunda; jedinica radnje i energije u praktičkom su ...
|<  1 (2)  3  4  5  6