A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0906
autokracija
svezak 1, stranica 794
AUTOKRACIJA (grč. autokrator »bezgranični gospodar«) je oblik drža ...
0906
autoliza
svezak 1, stranica 794
AUTOLIZA (autolysis od grč. autos »sam« i lysis »otapljanje& ...
0906
automat
svezak 1, stranica 794-795
AUTOMAT (grč.). A. Aparat ili uređaj, koji svojim mehanizmom počne raditi, ako ...
0907
automatizam
svezak 1, stranica 795-796
AUTOMATIZAM, nehotične kretnje, automatske motorne reakcije na vanjske ili nutar ...
0908
automobil
svezak 1, stranica 796-808
AUTOMOBIL (od grč. autos »sam« i lat. mobilis »pokretan&laqu ...
autonomaši
svezak 2, stranica 1
AUTONOMAŠI (talij. autonomi) nazivahu se u Dalmaciji od 1860 oni, koji su ...
autonomija
svezak 2, stranica 1-2
AUTONOMIJA (grč. αὐτός »sâm« i υόμ ...
0010
autonomija ličnosti
svezak 2, stranica 2-3
AUTONOMIJA LIČNOSTI. Pitanje čovjekove autonomije spada među probleme novijeg da ...
0011
autonomija volje
svezak 2, stranica 3
AUTONOMIJA VOLJE → Međunarodno privatno pravo.
0011
autonomistička deklaracija
svezak 2, stranica 3
AUTONOMISTIČKA DEKLARACIJA, izjava, što su je u veljači 1921 dali slovens ...
|<  <  341 (342)  343  344  345  346  347  348  349  350  >