A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0123
Agghazy
svezak 1, stranica 91
AGGHÁZY, 1. Gyula, * 1850, † 1919, madžarski slikar, profesor umje ...
0123
Agić
svezak 1, stranica 91
AGIĆ, 1. Antun Marija (Aghich), * Dubrovnik 1754, † Assisi 1830, franjeva ...
0123
Agilolfingi
svezak 1, stranica 91
AGILOLFINGI (njem. Agilolfinger), najstarija bavarska vojvodska porodica, nazvan ...
0123
agio
svezak 1, stranica 91
AGIO (adžo) je u postocima izražen iznos, za koji tečaj jedne vrste novca ili je ...
0123
Ägir
svezak 1, stranica 91
ÄGIR (staroislandska riječ, u prasvezi s gotskim ahva, lat. aqua »vod ...
0123
Agis
svezak 1, stranica 91
AGIS, više spartanskih kraljeva. A. I. je mitski otac porodice Agijada ( ...
0123
agitacija
svezak 1, stranica 91
AGITACIJA (lat. agitare »tjerati«) je djelatnost oko širenja ...
0123
agitato
svezak 1, stranica 91
AGITATO, oznaka značaja nekog glazbenog djela ili njegova dijela. Sama riječ kaž ...
0123
Agjić
svezak 1, stranica 91
AGJIĆ → Adžić.
0123
Aglabidi
svezak 1, stranica 91-92
AGLABIDI, dinastija kairuanskih kalifa (800 do 909). Osnivač te dinastije bio je ...
|<  <  51  52  53  54  55  56  57 (58)  59  60  >  >|