A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0079
Afiun Karahisar
svezak 1, stranica 61-62
AFIUN KARAHISAR (tur. kara »crn«), grad u sredini Male Azije, na ž ...
0080
afonija
svezak 1, stranica 62
AFONIJA (od grč. a »ne, bez« i phone »glas«), stanje, u ...
0080
aforizam
svezak 1, stranica 62
AFORIZAM (grč.) je zbijeno izrečena, sažeta duhovita misao o svijetu i životu, o ...
0080
Afraat
svezak 1, stranica 62
AFRAAT (grč. Aphraates), zove se najstariji sirski Otac, perzijski mudrac, &scar ...
0080
Afranije
svezak 1, stranica 62
AFRANIJE, 1. Lucije Afranije, prema Veleju Paterkulu suvremenik Scipionov i Leli ...
0080
Afrić, Vjekoslav
svezak 1, stranica 62
AFRIĆ, Vjekoslav, * Hvar 26. VIII. 1906. Svršio glumačku školu u Z ...
0080
Afrik
svezak 1, stranica 62
AFRIK → Žumara.
0080
Afrika
svezak 1, stranica 62-81
AFRIKA, kontinent, južni dio Staroga svijeta, koji osim A. čine još Evrop ...
0110
afrikata
svezak 1, stranica 82
AFRIKATA (lat. affricatus »natrt« od glagola affricare »natr ...
0110
Afrodita
svezak 1, stranica 82
AFRODITA. U Homerovim epima spominje se A. kao kći Zeusa i Dione, pelazgičke b ...
|<  < (51)  52  53  54  55  56  57  58  59  60  >  >|