A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0073
aes
svezak 1, stranica 55
AES (lat.; grč. chalkos), bakar, ruda, kovina, bronc. Novac se pojavljuje u Ital ...
0073
aeternitas
svezak 1, stranica 55
AETERNITAS (vječnost), u doba rimskih careva carska titulatura. Kao personifikac ...
0074
aether bromatus
svezak 1, stranica 56
AETHER BROMATUS (etilni bromid) je bistra, bezbojna i hlapljiva tekućina. Miri&s ...
0074
aether sulfuricus
svezak 1, stranica 56
AETHER SULFURICUS, eter, etilni eter, dietilni oksid, nosi u farmaciji neispravn ...
0074
aetosaurus
svezak 1, stranica 56
AETOSAURUS (grč. aetos »orao«, sauros »gušter«) j ...
0074
afakija
svezak 1, stranica 56
AFAKIJA (grč. a »ne«, fakos »leća«), pomanjkanje leće u ...
0074
Afanasijev, Boris
svezak 1, stranica 56
AFANASIJEV, Boris → Gljebov Igor.
0074
afanitna struktura
svezak 1, stranica 56
AFANITNA STRUKTURA (od grč. aphanes »nevidljiv«). Za neki se kamen k ...
0074
Afar
svezak 1, stranica 56
AFAR (v. Danakil), arapsko ime za bezbrojna nomadska i ribarska plemena, koja na ...
0074
afazija
svezak 1, stranica 56
AFAZIJA (od grč. a »ne«, phanai »govoriti«), nesposobnos ...
|<  <  41  42  43  44  45  46  47 (48)  49  50  >  >|