A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0070
aeroklub
svezak 1, stranica 52
AEROKLUB u Zagrebu, utemeljen 1929, sada autonomna ustanova Banovine Hrvatske, ...
0070
aerolit
svezak 1, stranica 52
AEROLIT, kamen kozmičkog podrijetla → Meteorit. 
0070
aerologija
svezak 1, stranica 52
AEROLOGIJA → Meteorologija.
0070
aeromehanika
svezak 1, stranica 52-54
AEROMEHANIKA je mehanika plinovitog agregatnog stanja. Dijeli se u aerostatiku i ...
0072
aeronautička bolest
svezak 1, stranica 54-55
AERONAUTIČKA BOLEST sastoji se od pojava, koje kod vožnje zrakom, naročito aer ...
0073
aeroplan
svezak 1, stranica 55
AEROPLAN → Zrakoplov.
0073
Aeroput, društvo za zračni saobraćaj d. d.
svezak 1, stranica 55
AEROPUT, društvo za zračni saobraćaj d. d. To je društvo osnovano ...
0073
aerostatika
svezak 1, stranica 55
AEROSTATIKA → Aeromehanika.
0073
aerotropizam
svezak 1, stranica 55
AEROTROPIZAM → Tropizam.
0073
Aerssen van
svezak 1, stranica 55
AERSSEN van (č. Arsen), nizoz. obitelj, koja je republici dala istaknute državni ...
|<  <  41  42  43  44  45  46 (47)  48  49  50  >  >|