A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0064
adsorpcija
svezak 1, stranica 46-47
ADSORPCIJA (od lat. sorbere »srkati, upijati«). U fizici i kemiji sm ...
0065
adstringenti
svezak 1, stranica 47
ADSTRINGENTI (adstringentia od lat. adstringo »stežem«) su sredstva, ...
0065
Adšmir, Ajmer
svezak 1, stranica 47-48
ADŠMIR, AJMER, predgrađe grada Ajmer-Mervare, središte predjela Ra ...
0066
Adua
svezak 1, stranica 48
ADUA, glavni grad abesinske pokrajine Tigré, 1965 m nad morem, oko 10.000 ...
0066
adukcija
svezak 1, stranica 48
ADUKCIJA (lat. ad »pri«, ducere »voditi, micati«), primi ...
0066
Adula-Alpe
svezak 1, stranica 48
ADULA-ALPE, današnji St. Gotthard, kod Rimljana Adula Mons. U starini bio ...
0066
adular
svezak 1, stranica 48
ADULAR, mineral, vrst glinenca ortoklasa. Razvio se obično u čistim, kao voda bi ...
0066
Adult Schools
svezak 1, stranica 48
ADULT SCHOOLS, engleski produžni tečajevi za obrazovanje odraslih. Od 1845 do 18 ...
0066
advent
svezak 1, stranica 48
ADVENT (lat. adventus »došašće, dolazak«) je priprava ...
0066
Advent-Bai
svezak 1, stranica 48
ADVENT-BAI, naselje na južnoj strani Eisfjorda u zapadnom dijelu Spitzberga. Cil ...
|<  <  41  42 (43)  44  45  46  47  48  49  50  >  >|