A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0360
četvorina
svezak 4, stranica 296
ČETVORINA → Kvadrat.
0360
četvorka (1)
svezak 4, stranica 296
ČETVORKA je bakreni krupni novac od 4 novčića, koji je Austrijska carevina počel ...
0360
četvorka (2)
svezak 4, stranica 296
ČETVORKA (Quadrille française), francuski društveni ples, nastao 1821 od pet naj ...
0360
Četvorni savez
svezak 4, stranica 296-297
ČETVORNI SAVEZ (franc. Quadruple-Alliance), oznaka za više političkih saveza, sk ...
0363
četvrta bolest
svezak 4, stranica 297
ČETVRTA BOLEST naziva se u pedijatriji posebna samostalna infekciozna bolest, na ...
0363
četvrta dimenzija
svezak 4, stranica 297
ČETVRTA DIMENZIJA (u mat. smislu) → Višedimenzijalni prostori.
0363
četvrtak-četvrtište
svezak 4, stranica 297-298
ČETVRTAK — ČETVRTIŠTE, imena za sredovječna trgovišta po hrvatskim krajevima, u ...
0364
četvrtar
svezak 4, stranica 298
ČETVRTAR je u Bosni i Hercegovini ratar, koji od nekoga vlasnika zemlje uzimlje ...
0364
četvrtina
svezak 4, stranica 298
ČETVRTINA → Četvrtar.
0364
četvrt-tonska glazba
svezak 4, stranica 298
ČETVRT-TONSKA GLAZBA. Četvrt-tonove prvi je praktički iskoristio Rich. von Stein ...
|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >  >|