A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čeralije
Svezak: 4
Stranica: 226

ČERALIJE, selo u kotaru Podr. Slatina, u velikoj župi Baranji, 9 km južno od Slatine. Sjedište je općine i željeznička postaja na pruzi Donji Miholjac—Voćin. Ima 958 stan. (1931).Z. D-i.