A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čemerno
Svezak: 4
Stranica: 223

ČEMERNO, 1. sedlo (1329 m) u istočnoj Hercegovini između planine Lebršnika i Živnja. K istoimenom selu na njemu vodi kolski put iz Gacka. — 2. Krševita vapnenačka visoravan s mnogobrojnim bezdanima i pećinama nedaleko Pljevalja, visoka 1419 m.P. V-ć.

3. Katolička župa (z. p. Semizovac) i kraj u planinskom predjelu između Sarajeva i Vareša; postala je odcjepljenjem od župe Sarajevo, u kojoj se taj kraj više puta spominje pod imenom Gora prema njegovu najvećem selu. Katolički živalj (1782 duše), razasut u pedesetak zaselaka, čini omanji otok u inovjernom moru. U župi je razvijen veleobrt drveta (pilana u Srednjem) i rudarstva (manganov rudnik u Čevljanovićima, nalazišta barita). Sredovječnih ostataka ima na više mjesta: grad Dubrovnik kod sela Kopoščića, nekropola nedaleko od sjedišta župe na Taračinu Dolu (crkva sv. Ilije) sa stećkom kneza Batića iz prve polovine 15. st. (→ Batić-Mirković) te neistraženom crkvinom na putu iz Sarajeva u Olovo kod Krivojevića.K. D.