A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čeljabinsk
Svezak: 4
Stranica: 221
Vidi na enciklopedija.hr:
Čeljabinsk

ČELJABINSK, grad u Rusiji, istočno od Urala, na rijeci Mijasu. Grad se naglo razvija, pa dok je g. 1926 imao 60.000 stan., broji danas 210.000. Važan je kao željeznička raskrsnica i početak transibirske pruge. U središtu je uralskog zlatonosnog područja, a u okolini grada kopa se lignit. Ima veliku tvornicu traktora, a poznata je i izradba posebnih vrsti čelika. Ovdje je 3. VIII. 1919 crvena vojska porazila admirala Kolčaka.Z. D-i.