A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čelopeci
Svezak: 4
Stranica: 221

ČELOPECI, kaznačina (dio općine) u Župi Dubrovačkoj. Sastoji se od sela Zakule (Čelopeci), Rovanja i Lazina. Na Rovanju je samostan dominikanaca sa crkvom sv. Vinka iz 17. st. Na glavnoj oltarnoj slici naslikana je okolina crkve iz doba njezina postanka, a u unutrašnjem zidu ima i starohrvatskih kamenih ukrasa. Na brežuljku Maćelu stara je grobna crkvica sv. Matije; na nekom grobu kod crkvice uklesani su starohrvatski ukrasi.T. M.