A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čelić-kosa
Svezak: 4
Stranica: 221

ČELIĆ-KOSA, planinski greben (Lokveni vrh 916 m), koji se sa sjeveroistočne strane pruža usporedo (SZ—JI) s Grmeč-planinom i prema JI se nastavlja u Saničku kosu. Sastavljena je od vapnenaca, ali bogat šumski pokrov sakriva kraške oblike.