A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čelenka
Svezak: 4
Stranica: 221
Vidi na enciklopedija.hr:
čelenka

ČELENKA (tur. čelenk), ures za kalpak, kacigu ili zastavu, načinjen obično od srebra ili zlata u obliku jednoga ili više pera. Iz središnje osi izlazi više grančica ili šipaka. U bojevima čelenku su dobivali kršćanski i muslimanski junaci kao odlikovanje. Narodna pjesma opisuje junake, koji nose za kalpakom i po dvanaest čelenaka.