A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Čataldža
Svezak: 4
Stranica: 207

ČATALDŽA (Çatalca), grad u Evropskoj Turskoj, 45 km na Z od Carigrada, na željezničkoj pruzi Drinopolje —Carigrad. Poznat je radi utvrđene linije, koja se pruža preko cijele širine Tračkoga poluotoka od Karaburuna na Crnom moru do Büyük Čekmedže na Mramornom moru. Linija je utvrđena g. 1877—78 radi obrane Carigrada. Za Balkanskoga rata bilo je pred njom zaustavljeno napredovanje Bugara (17.—22. XI. 1912), koji su bili odbijeni s teškim gubitcima.Z. D-i.